In memoriam - Oprichters Meimarkt

gallery/bestlogo
gallery/rate meimarkt
gallery/betsie-en-willem-van-voorst-memoriam

Drie jaar na het overlijden van haar man Willem, is na een kort ziektebed op 14 maart jongstleden

de mede-oprichtster van de Meimarkt overleden.

 

Betsie van Voorst - de Vos

 

 

Samen met haar man Willem, was Betsie sinds de oprichting betrokken bij de organisatie van de Meimarkt.

 

De huidige organisatie vindt het daarom erg belangrijk om naast alle festiviteiten ook stil te staan bij dit grote verlies.

Dit zullen we met zijn allen doen op een passende en mooie manier.

 

Geheel in stijl van deze kanjer(s) zullen we halverwege de festiviteiten 'een minuut van applaus' houden.

Dit zal plaatsvinden om 12:30 uur op het 'Muziekplein' ter hoogte van Willem de Clercqstraat nr.21.

 

Graag nodigen we iedereen uit, om deze bijzondere vrouw middels een oorverdovend applaus te bedanken,

voor alles wat ze de wijk Pathmos gegeven heeft.

 

Graag tot dan!

 

Organisatie Meimarkt Pathmos 2019

 

gallery/inmemoriamballon