Huisreglement Meimarkt 2019

gallery/bestlogo
gallery/rate meimarkt

Huisreglement Meimarkt 2019

 

1. Inschrijving & Deelnamebewijs:

Info: De inschrijving en het deelnamebewijs zijn er om onaangekondigde handelaren te kunnen weren op de Meimarkt. 

Op deze manier zijn onze deelnemers verzekerd van de door de organisatie toegekende verkoopplaats. 

 

1.1 - Bewoners van het marktgebied (Pathmosstraat, Pathmosplein, Spinnerstraat , Weverstraat of Willem de Clercqstraat)

kunnen zich inschrijven voor deelname aan de Meimarkt vanaf 1 januari tot 1 maart 2019.

Na inschrijving kan de bewoner de ruimte voor zijn woning als verkoopplaats gebruiken tijdens de Meimarkt.

 

1.2 - Deelnemers die niet in het marktgebied wonen (Pathmosstraat, Pathmosplein, Spinnerstraat , Weverstraat of Willem de Clercqstraat) kunnen zich inschrijven voor deelname vanaf 1 maart 2019.

 

1.3 - Deelnemers die niet in het marktgebied wonen (Pathmosstraat, Pathmosplein, Spinnerstraat , Weverstraat of Willem de Clercqstraat), dienen op de dag van de Meimarkt een kopie van het deelnamebewijs bij zich te hebben. (uitgeprint óf leesbaar via een smartphone)

 

1.4 - Het deelnamebewijs voor deelnemers die niet in het marktgebied wonen wordt op 11 óf 12 mei 2019 toegezonden

naar het e-mailadres dat tijdens de inschrijving is opgegeven.

 

 

2. Verboden:

Info: Sommige van onderstaande passages zijn door de organisatie opgesteld voor ieders veiligheid.

Andere ter voorkoming van onnodig straatvuil, of omdat het door de organisatie als niet wenselijk gezien wordt.

 

2.1 - Het verkopen van alcohol, illegale goederen, porno, wapens, verdovende middelen, vastgoed, levende dieren of auto's is niet toegestaan.

 

2.2 - Het openbaar nuttigen of meedragen van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen of wapens is verboden.

 

2.5 - Het verspreiden/aanbieden van drukwerk (flyers, visitekaartjes etc) is niet toegestaan op de Meimarkt.

 

2.4 - Promotionele activiteiten ten behoeve van religie, stichtingen of welke vorm dan ook zijn niet toegestaan op de Meimarkt.

 

 

3. Tijd:

Info: Sommige van onderstaande passages zijn door de organisatie opgesteld vanuit praktisch oogpunt.

Andere hebben als hoofddoel de veiligheid op het marktterrein te verhogen en de verkeersstroom in goede banen te leiden.

   

3.1 - De Meimarkt 2019 duurt op zaterdag 25 mei van 10:00 tot 16:00 uur. 

 

3.2 - Volg a.u.b. de aanwijzingen op, ook met betrekking tot de tijd van opbouw en afbouw,

die door de organisatie worden verstrekt. Jouw tijd van opbouw zal worden aangegeven op jouw deelnamebewijs.

 

3.3 - De opbouw van de verkoopplaatsen zal in meerdere tijdsvakken plaats vinden om de veiligheid op het marktgebied te waarborgen.

 

3.4. - Het extra vroeg opbouwen of afbouwen van de verkoopplaats is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van deelname.

 

3.3 - Deelnemers die op het marktterrein van de Meimarkt wonen kunnen vanaf 7:30 uur opbouwen.

(Bewoners Pathmosstraat, Spinnerstraat, Pathmosplein, Willem de Clercqstraat en Weverstraat)

 

 

4. Verkoopplaatsen:

Info: Deelname aan de Meimarkt is gratis en daarmee uniek in zijn soort.

Onderstaande passages zijn opgesteld, zodat iedereen begrijpt wat wij van deelnemers verwachten en wat men van ons mag verwachten.

Zo zorgen we er samen voor dat deelname aan de Meimarkt gratis kan blijven.

 

4.1 - Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw en afbouw van hun verkoopplaats. 

 

4.2 - Alle verkoopplaatsen op de Meimarkt zijn grondplaatsen.

Je kan je verkoopplaats dus zelf indelen met meegebrachte tafels of kleden.

 

4.3 - Het achter laten van afval op het marktterrein is niet toegestaan. (Neem afval mee naar huis / Zie ook onze 'Tips!' pagina)

 

4.4 - Het achter laten van spullen/goederen op het marktterrein is niet toegestaan. (Neem het mee naar huis)

 

4.5 - De organisatie verhuurt / levert géén marktkramen. 

(Desgewenst mag je natuurlijk wel zelf een 'kraam' meebrengen)

 

4.6 - De afmeting van een verkoopplaats is ongeveer 3M x 2M.

 

4.7 - Het is niet toegestaan een auto of aanhanger bij de verkoopplaats te hebben.

(uitzonderingen daargelaten na overleg met de organisatie)

 

4.8 - Het innemen van extra verkoopruimte op de dag zelf, zonder overleg met de organisatie, is niet mogelijk.

 

4.9 - Laat doorgangen en gangpaden zoveel mogelijk vrij.

 

4.10 - De organisatie behoudt zich het recht, de oppervlakte van de verkoopplaats aan te passen, gelang de situatie.  

 

4.11 - De organisatie laat slechts een beperkt aantal verkoopwagens (maximaal 5) toe op het terrein.

(Zoals wagens voor de verkoop van snacks, etenswaar en dranken)

 

 

5. Wegafzettingen / Versperringen / Blokkades:

Info: Deze passages zijn opgesteld ten behoeve van de algehele veiligheid op en rondom het marktgebied.

 

5.1 - De Pathmosstraat, Willem de Clercqstraat, Pathmosplein, Weverstraat en Spinnerstraat zullen worden afgesloten voor alle verkeer op zaterdag 25 mei 2019, van 10:00 tot 16:00 uur.

 

5.2 - De organisatie heeft uiteraard het recht uitzonderingen te maken in geval van calamiteiten en / of praktische redenen. 

 

5.3 - Op zaterdag 25 mei 2019, zal vanaf 10:00 uur het hele marktterrein auto én aanhanger-vrij vrij moeten zijn.

Voertuigen die niet aangemeld zijn als onderdeel van de markt, zullen worden verwijderd op kosten van de eigenaar

van het desbetreffende voertuig.

 

 

6. Stroomvoorziening:

Info: Stroomvoorzieningen zijn beperkt beschikbaar in overleg met de organisatie.

De organisatie zal in overleg treden met straatbewoners en kijken waar mogelijk normale krachtstroom vanuit huis beschikbaar is.

 

6.1 - Voor de levering van normale krachtstroom staat een onkostenvergoeding van €7,50 per dag, per stroompunt.

Je kan maximaal 2 stroompunten aanvragen.

 

(Voorbeeld: Indien je 2 stroompunten nodig hebt vanuit een woning, betaal je dus 2 x €7,50 aan de bewoner die het stroompunt beschikbaar heeft gesteld)

 

 

7. Weersomstandigheden:

Info: Om de veiligheid van eenieder zoveel mogelijk te waarborgen zal de organisatie het evenement aanpassen indien nodig.

 

7.1 - Bij extreme weervormen die een bedreiging vormen voor de gezondheid zoals extreme hitte, extreme kou, storm en onweer

zal de organisatie een 'noodplan' in werking stellen. Denk hierbij aan het inkorten of afgelasten van het evenement.

Een noodplan kan zowel ruim voor aanvang als tijdens het evenement in werking worden gesteld.

 

7.2 - Vanaf windkracht 4 is het plaatsen van partytenten of parasols op de toegekende verkoopplaats niet toegestaan.

 

 

8. Afval:

Info: Organisatie, deelnemers en bezoekers zijn allemaal te gast ten tijden van de Meimarkt.

Als iedereen zijn eigen afval/rommel/handelswaar mee terug naar huis neemt blijft de buurt schoon.

(Zie ook onze 'Tips!' pagina)

 

8.1 - Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opvangen (in zak) en afvoeren (huis kliko) van alle afval afkomstig van de verkoopplaats. De verkoopplaats dient schoon achter te worden gelaten door de deelnemers.

 

8.2 - Deelnemers die etenswaren en/of dorstlessers verkopen zijn verplicht een afvalemmer bij de verkoopplaats te plaatsen.

De verkoper draagt tevens zorg voor de afvoer van het afval, zodat de verkoopplaats schoon kan worden achter gelaten.

 

 

9. Aansprakelijkheid:

Info: Deelname aan de Meimarkt is geheel op eigen risico.

 

9.1 - De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, in de ruimste zin, voor geleden schade in welke vorm dan ook.

 

 

 

 

 

Brandveiligheidsvoorwaarden:    

Info: Voor en tijdens de Meimarkt zal er door organisatie, politie en brandweer op worden toegezien dat onderstaande

veiligheidspunten in orde zijn en blijven.

 

1 - Geen obstakels op bluswaterwinplaatsen (kranen, putten).  

 

2 - Vrije doorrijroute voor de brandweer en andere voertuigen van professionele hulpdiensten. 

 

3 - Er moet een MINIMALE BREEDTE van 3,5 meter zijn, tussen verkoopplaatsen tegenover elkaar,

zodat hulpdiensten ten aller tijden doorgang hebben op het terrein. 

 

4 - Bij gebruik van brandgevaarlijke stoffen (frituurvet, brandstof etc.) dienen deelnemers correct werkende brandblussers bij zich te hebben en deze zichtbaar bij de verkoopplaats te plaatsen.

 

5 - Eventuele instructies van brandweer, politie, ambulancepersoneel en organisatiepersoneel dienen altijd opgevolgd te worden. 

 

 

 

 

 

EHBO post:

Info: Volg a.u.b. eventuele instructies van hulpverleners op en geef ze de ruimte om hulp toe te passen indien nodig.

 

1 - De EHBO post bevindt zich in de tent ter hoogte van Pathmosstraat nr.49.

2 - Op het marktterrein zijn 2 EHBO'ers aanwezig voor eerste hulp bij ongevallen.

3 - AED is aanwezig bij de (mobiele) EHBO post. (ook is er een AED aanwezig in Service Centrum West)

4 - Bel bij spoedgevallen en levensbedreigende situaties direct 112.

 

 

Lees a.u.b. ons huisreglement door,

zodat u goed voorbereid aan de Meimarkt begint!

 

Als iedereen zijn steentje bijdraagt,

kan ook de Meimarkt 2019 weer vlekkeloos verlopen.

Samen maken we er weer een geweldige dag van!

 

Veel van onderstaande regels en aandachtspunten zijn

opgesteld vanuit waarden, veiligheid en organisatorisch oogpunt.

gallery/meimarktpagina-shrinked

HUISREGLEMENT