DE GROOTSTE WIJK-ROMMELMARKT VAN OVERIJSSEL

MEIMARKT PATHMOS

ONS HUISREGLEMENT

1. Inschrijving & Deelnamebewijs:

 

Info: De inschrijving en het deelnamebewijs zijn er om onaangekondigde handelaren te kunnen weren op de Meimarkt. 

Op deze manier zijn onze deelnemers verzekerd van de door de organisatie toegekende verkoopplaats. 

 

1.1 - Bewoners van het marktgebied (Pathmosstraat, Pathmosplein, Spinnerstraat , Weverstraat of Willem de Clercqstraat) kunnen zich de gehele maand MAART inschrijven voor deelname aan de Meimarkt.

Na inschrijving kan de bewoner de ruimte voor zijn woning als verkoopplaats gebruiken tijdens de Meimarkt.

 

1.2 - Deelnemers die niet in het marktgebied wonen (Pathmosstraat, Pathmosplein, Spinnerstraat , Weverstraat of Willem de Clercqstraat) kunnen zich inschrijven voor deelname vanaf 1 april 2024.

 

1.3 - Deelnemers die niet in het marktgebied wonen (Pathmosstraat, Pathmosplein, Spinnerstraat , Weverstraat of Willem de Clercqstraat), dienen op de dag van de Meimarkt een kopie van het deelnamebewijs bij zich te hebben.

(uitgeprint óf leesbaar via een smartphone)

 

1.4 - Het deelnamebewijs voor deelnemers die niet in het marktgebied wonen wordt in het weekend van 11 en 12 mei 2024 toegezonden naar het e-mailadres dat tijdens de inschrijving is gebruikt.

2. Verboden:

 

Info: Sommige van onderstaande passages zijn door de organisatie opgesteld voor ieders veiligheid.

Andere ter voorkoming van onnodig straatvuil, of omdat het door de organisatie als niet wenselijk gezien wordt.

 

2.1 - Het verkopen van alcohol, illegale goederen, porno, wapens, verdovende middelen, vastgoed, levende dieren of auto's is niet toegestaan.

 

2.2 - Het openbaar nuttigen of meedragen van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen of wapens is verboden.

 

2.3 - Het verspreiden/aanbieden van drukwerk (flyers, visitekaartjes etc) is niet toegestaan op de Meimarkt.

 

2.4 - Promotionele activiteiten ten behoeve van religie, stichtingen of welke vorm dan ook zijn niet toegestaan op de Meimarkt.

 

2.5 - Gas: Het gebruik van gas, in elke vorm, is verboden.

3. Tijd van Op & Afbouw:

 

Info: Sommige van onderstaande passages zijn door de organisatie opgesteld vanuit praktisch oogpunt.

Andere hebben als hoofddoel de veiligheid op het marktterrein te verhogen en de verkeersstroom in goede banen te leiden.

   

 

3.1 - De Meimarkt duurt op zaterdag 25 mei 2024 van 10:00 tot 16:00 uur. 

 

3.2 - Volg a.u.b. de aanwijzingen op, ook met betrekking tot de tijd van opbouw en afbouw,

die door de organisatie worden verstrekt. Jouw tijd van opbouw zal worden aangegeven op jouw deelnamebewijs.

 

3.3 - De opbouw van de verkoopplaatsen zal in meerdere tijdsvakken plaats vinden om de veiligheid op het marktgebied te waarborgen.

 

3.4. - Het extra vroeg opbouwen of afbouwen van de verkoopplaats is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van deelname.

 

3.3 - Deelnemers die op het marktterrein van de Meimarkt wonen kunnen vanaf 7:00 uur opbouwen.

(Bewoners Pathmosstraat, Spinnerstraat, Pathmosplein, Willem de Clercqstraat en Weverstraat)

4. Verkoopplaatsen:

 

Info: Deelname aan de Meimarkt is gratis en daarmee uniek in zijn soort.

Onderstaande passages zijn opgesteld, zodat iedereen begrijpt wat wij van deelnemers verwachten

en wat men van ons mag verwachten.

 

Zo zorgen we er samen voor dat deelname aan de Meimarkt gratis kan blijven.

 

 

4.1 - Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw en afbouw van hun verkoopplaats. 

 

4.2 - Alle verkoopplaatsen op de Meimarkt zijn grondplaatsen. (drieënhalf bij twee meter)

Je kan je verkoopplaats dus zelf indelen met meegebrachte tafels, kleden of een zelf meegebrachte kraam.

 

4.3 - Het achter laten van afval op het marktterrein is niet toegestaan. (Neem afval mee naar huis / Zie ook onze 'Tips!' pagina)

 

4.4 - Het achter laten van spullen/goederen op het marktterrein is niet toegestaan. (Neem het mee naar huis)

 

4.6 - De afmeting van een verkoopplaats (= grondplaats) is ongeveer 3,5M x 3M.

 

4.7 - Het is niet toegestaan een auto of aanhanger bij de verkoopplaats te hebben.

(uitzonderingen daargelaten in overleg met de organisatie)

 

4.8 - Het innemen van extra verkoopruimte op de dag zelf, zonder overleg met de organisatie, is niet mogelijk.

 

4.9 - Laat doorgangen en gangpaden zoveel mogelijk vrij.

 

4.10 - De organisatie behoudt zich het recht, de oppervlakte van de verkoopplaats aan te passen, gelang de situatie.  
 

4.11 - Toestemming voor het gebruik van een een foodtruck, tent, parasol of kraam moet vooraf worden aangevraagd bij de organisatie, omdat niet iedere verkoopplaats hiervoor geschikt is.

4.12 - De organisatie verhuurt / levert géén marktkramen.
Wij stimuleren het gebruik van kramen niet en dragen hiervoor geen enkele verantwoording.

Indien de organisatie toestemming heeft afgegegeven voor het gebruik van een degelijke marktkraam (zie 4.11 + 5.1 + 5.2) mag je wel zelf een kraam regelen. De kraam moet dan - voor 7:00 uur geplaatst zijn - en dezelfde dag voor 22:00 uur zijn verwijderd.

6. Wegafzettingen / Versperringen / Blokkades:

 

Info: Deze passages zijn opgesteld ten behoeve van de algehele veiligheid op en rondom het marktgebied.

 

 

5.1 - De Pathmosstraat, Willem de Clercqstraat, Pathmosplein, Weverstraat en Spinnerstraat zullen worden afgesloten voor alle verkeer op zaterdag 25 mei 2024, van 10:00 tot 16:00 uur.

 

5.2 - De organisatie heeft uiteraard het recht uitzonderingen te maken in geval van calamiteiten en / of praktische redenen. 

 

5.3 - Op zaterdag 25 mei 2024, zal vanaf 10:00 uur het hele marktterrein auto én aanhanger-vrij vrij moeten zijn.

Voertuigen die niet aangemeld zijn als onderdeel van de markt, zullen worden verwijderd op kosten van de eigenaar van het desbetreffende voertuig.

7. Stroomvoorziening:

 

Info: Stroomvoorzieningen zijn beperkt beschikbaar in overleg met de organisatie.

De organisatie zal in overleg treden met straatbewoners en kijken waar mogelijk normale krachtstroom vanuit huis beschikbaar is.

 

6.1 - Voor de levering van normale krachtstroom staat een onkostenvergoeding van €10,00 per dag, per stroompunt.

Je kan maximaal 2 stroompunten aanvragen.

 

(Voorbeeld: Indien je 2 stroompunten nodig hebt vanuit een woning, betaal je dus 2 x €10,00 aan de bewoner die het stroompunt beschikbaar heeft gesteld)

8. Weersomstandigheden:

 

Info: Om de veiligheid van eenieder te waarborgen zal de organisatie het evenement aanpassen indien nodig.

 

 

7.1 - Bij extreme weervormen die een bedreiging vormen voor de gezondheid zoals extreme hitte, extreme kou, storm en onweer

zal de organisatie een 'noodplan' in werking stellen. Denk hierbij aan het inkorten of afgelasten van het evenement.

Een noodplan kan zowel ruim voor aanvang als tijdens het evenement in werking worden gesteld.

9. Afval:

 

Info: Organisatie, deelnemers en bezoekers zijn allemaal te gast ten tijden van de Meimarkt.

Neem alles wat je meebrengt (en niet verkocht hebt) a.u.b. weer mee terug naar huis.

Als iedereen zijn eigen afval, rommel en handelswaar mee terug naar huis neemt blijft de buurt schoon.

 

(Zie ook onze 'Tips!' pagina)

 

 

8.1 - Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opvangen (in zak) en afvoeren (huis kliko) van alle afval afkomstig van de verkoopplaats. De verkoopplaats dient schoon achter te worden gelaten door de deelnemers.

 

8.2 - Deelnemers die etenswaren en/of dorstlessers verkopen zijn verplicht een afvalemmer bij de verkoopplaats te plaatsen.

De verkoper draagt tevens zorg voor de afvoer van het afval en laat de verkoopplaats schoon achter.

10. Aansprakelijkheid:

 

Info: Deelname aan de Meimarkt is geheel op eigen risico.

 

9.1 - De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, in de ruimste zin, voor geleden schade in welke vorm dan ook.

12. Brandveiligheidsvoorwaarden:    

 

Info: Voor en tijdens de Meimarkt zal er door organisatie, politie en brandweer op worden toegezien dat onderstaande

veiligheidspunten in orde zijn en blijven.

 

1 - Geen obstakels op bluswaterwinplaatsen (kranen, putten).  

 

2 - Vrije doorrijroute voor de brandweer en andere voertuigen van professionele hulpdiensten. 

 

3 - Er moet een MINIMALE BREEDTE van 3,5 meter zijn, tussen verkoopplaatsen tegenover elkaar,

zodat hulpdiensten ten aller tijden doorgang hebben op het terrein. 

 

4 - Bij elke verkoopplaats waar gebruik wordt gemaakt van stroom en/of brandgevaarlijke stoffen (frituurvet, brandstof etc.) dient de houder van de verkoopplaats een correct werkende brandblussers bij zich te hebben.
De brandblusser moet zichtbaar geplaatst worden binnen de verkoopplaats.
 

5 - Eventuele instructies van brandweer, politie, ambulancepersoneel en organisatiepersoneel dienen altijd opgevolgd te worden. 

11. Uitsluiting van deelname:

 

Info: Veiligheid voor alles!

 

Voor een soepel en veilig verloop van de Meimarkt zijn onze huisregels enorm belangrijk.

Lees het huisreglement door, zodat je weet wat jij van ons mag verwachten én wat wij (de organisator) van onze deelnemers verwachten.

 

Elke deelnemer van de Meimarkt vinkt bij de inschrijving aan dat diegene op de hoogte is van onze huisregels.

 

Indien naderhand uit handelen van de (toekomstige) deelnemer blijkt dat hij/zij niet op de hoogte was van de huisregels,

(bewust of onbewust) dan heeft de organisatie de bevoegdheid de deelname van desbetreffende persoon

per direct in te trekken.

13. EHBO post:

 

Info: Volg a.u.b. eventuele instructies van hulpverleners op en geef ze de ruimte om hulp toe te passen waar nodig.

 

1 - De EHBO post bevindt zich in de tent ter hoogte van Pathmosstraat nr.49.

2 - Op het marktterrein zijn 2 EHBO'ers aanwezig voor eerste hulp bij ongevallen.

3 - AED is aanwezig bij de (mobiele) EHBO post. (ook is er een AED aanwezig in Service Centrum West)

4 - Bel bij spoedgevallen en levensbedreigende situaties direct 112.

Een huisreglement is er voor ieders belang.
Onze regels zorgen voor extra duidelijkheid en veiligheid bij alle deelnemers.

Het is dus ook in je eigen belang dat je ze even goed doorleest.
Misschien niet leuk om te doen, maar wel noodzakelijk.

5. Tenten/Parasols op de Meimarkt

 

Info: Vanuit veiligheidsoverwegingen en hinder voor bewoners zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar waar je eventueel een tent/parasol (3M x 3M) op kan zetten.

Op je deelnamebewijs zal staan aangegeven of je op jouw plaats een tent/parasol mag gebruiken.

Indien je per sé een plaats wil waar je een tent/parasol mag gebruiken dan dien je dat bij je inschrijving te vermelden.

 

5.1 - Gebruik van een tent (of parasol) is alleen toegestaan op speciaal door de organisatie geselecteerde plaatsen.
Op het deelnamebewijs dat je op 11-12 mei via de mail ontvangt staat aangegeven of jouw verkoopplaats geschikt is voor het plaatsen van een tent of parasol.

 

5.2 - Het gebruik van een tent of parasol is gebonden aan regels voor de algehele veiligheid.
Onze regels voor tenten en parasols vind je - HIER - (klik).